097 642 08 62

102school@ukr.net

вул.Сонячна,10, м.Кривий Ріг, 50102

08:00 - 16:30

ПН - ПТ

logo

(0564)22-01-06

102school@ukr.net

вул.Сонячна,10, м.Кривий Ріг, 50102

08:00 - 16:30

ПН - ПТ

Практичне правознавство

Виховання людини, для якої правове, демократичне, громадянське суспільство є тим середовищем, де вона може розкрити свої творчі можливості і задовольнити особисті та суспільні інтереси є актуальним завданням громадянської освіти. Курс «Вчимося бути громадянами» для восьмикласників допомагає виховувати сучасного громадянина – патріота Української держави. Діти знайомляться з громадянськими навичками і цінностями. Крім держави, людина є членом багатьох інших соціальних груп. До таких груп належать сім’я, родина, вулиця, друзі, класний та шкільний колектив. Матеріали курсу сприяють формуванню елементів громадянської компетентності: навчальної, дослідницької, комунікативної компетентності, компетентності соціального вибору, соціальної дії. Учні замислюються над сприйманням себе та як їх сприймають оточуючі. Під новим кутом зору розглядають такі звичайні для кожного речі, а сааме сім’ю, сусідів, взаємовідносини між друзями, клас, школу. Діти із задоволенням малюють сонце з променями соціальних ролей, складають професійну карту та дерево талантів родини, аналізуюють дружні стосунки та з’ясовуюють можливі шляхи подолання конфліктів. Учні вчаться не тільки отримувати знання, але застосовувати їх на практиці.

Курси для десятикласників «Ми – громадяни України» та «Кроки до порозуміння» дозволяють навчити дітей застосовувати моделі поведінки, спрямовані на толерантність та готовність до ефективного спілкування у повсякденному житті, визначати власну позицію.На заняттях учні опановують навички , що сприяють згуртованості родини і громади з огляду на існування різних точок зору; формують уміння виявляти інформаційні та комунікативні маніпуляції, відбирати і використовувати достовірну інформацію з різних джерел, насамперед із ЗМІ.

Найбільшою популярністю у дітей користуються тренінги та метод кейсів.У тренінгу діти залучаються до спеціально розроблених дій. Особливо ефективними для досягнення цілей тренінгу є ті ситуації, які дозволяють брати участь усім учасникам одночасно. Принцип активності спирається на ідею про те, що людина засвоює 10 % того, що чує, 50% того, що бачить, 70 % того, що промовляє та 90 %, того, що робить сама. Отже, активність учасників тренінгової групи носить особливий характер, відмінний від активності людини, що слухає лекцію, читає книгу. У ході тренінгу учасники групи знаходять і усвідомлюють вже відомі ідеї та закономірності, а також розкривають та удосконалюють свої особисті якості та здібності. Тренінг – це таке спілкування, при якому враховуються інтереси інших учасників взаємодії, їхні почуття, емоції, переживання, визнається цінність особистості іншої людини. Вміла реалізація цього принципу створює в колективі атмосферу безпеки, довіри, відкритості, що дозволяє працювати, не боячись помилок.

Зі значною ефективністю спрацьовує метод кейсів, особливо при аналізі правових ситуацій на різноманітні теми: майнові відносини, права та обов’язки батьків і дітей, адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх. Інформацію, яка подається у вигляді фактів і базується на реальній ситуації, слід проаналізувати й дати рекомендації щодо її опрацювання. Ці рішення, як правило, не очевидні, не однозначні. Іноді існує багато можливих рішень однієї

і тієї ж проблеми, іноді такого рішення немає взагалі.

Кожен учень відчуває себе вільним, може проявляти ініціативу і самостійність, творчо ставитись до навчального матеріалу, вчиться слухати і говорити, формулювати власну думку, правильно її висловлювати, доводити свою точку зору, аргументувати і дискутувати.